«Καμμιά είδηση δεν είναι αληθινή, αν πιο πριν δεν διαψευστεί επισήμως»

(ρήση παλιού -εγγλέζου μάλλον...- φαρμακερού δημοσιογράφου)

10.5.11

"Tο αίτημά μας στη ΔΗΑΝΕΤΑΙ
για διαχείριση της "ΟΑΣΗΣ"

Για όσους τυχόν δεν τό ξέρουν ΔΗ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Ι. {ΔΗμοτική ΑΝώνυμη ΕΤαιρεία Ακινήτων Ιωαννίνων} είναι η εταιρεία στην οποία συγχωνεύτηκαν -με βάση τις διατάξεις του νόμου για τον "Καλλικράτη"- οι προϋπάρχουσες δημοτικές εταιρείες ΔΕΤΑΙ κ.ά.
Σ' αυτήν ανήκει πλέον και η "ΟΑΣΗ", σ' αυτήν υποβάλαμε σήμερα αίτημα {συνοδευόμενο από σχέδιο συμφωνητικού} για να αναθέσει την διαχείριση-αποκατάσταση της πολύπαθης "ΟΑΣΗΣ" μας στην ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ εταιρεία που ιδρύσαμε, την Α.Μ.Κ.Ε. "ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΟΑΣΗΣ".
Παραθέτουμε και τα δύο και ελπίζουμε σε θετική απόφασή της ΔΗΑΝΕΤΑΙ σύντομα.
ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ
Κυρίες, κύριοι,
ως "συνημμένη" υποβάλλουμε την πρότασή μας, ένα σχέδιο συμφωνητικού για την διαχείριση του κτηρίου και του έξω χώρου της "ΟΑΣΗΣ", προκειμένου να επισπευσθεί η αποκατάστασή τους αλλά –κυρίως- να δοθεί ο έξω χώρος προς χρήση από τους συμπολίτες το συντομώτερο, άμεσα, ει δυνατόν.
Ήδη η "ΟΑΣΗ" έκλεισε τον 3ο (τρίτο) χρόνο που στέκει ξεκοιλιασμένη, ένα ρημάδι, ένας σκουπιδότοπος στο κέντρο της πόλης μας και γιαυτό παρακαλούμε θερμά να εγκρίνετε άμεσα την πρότασή μας, η οποία άλλωστε κανένα εμπόδιο δεν θέτει σε οποιοδήποτε άλλο σχέδιο μελλοντικής αποκατάστασης.
Σκοπός της εταιρείας μας δεν είναι οποιοδήποτε επιχειρηματικό όφελος αλλά η προσφορά της "ΟΑΣΗΣ" σε μάς και στους συμπολίτες ως χώρου αναψυχής. Κι αυτό θα είναι απάλειψη του άγους που «κληρονομήσατε» από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή.
Δεν θεωρούμε περιττό να αναφέρουμε ότι ήδη, με τα πενιχρότατα μέσα μας ως Πρωτοβουλία "Πολίτες για την ΟΑΣΗ", έχουμε καθαρίσει πολλές φορές τον χώρο, τόν έχουμε εξοπλίσει στοιχειωδώς με τραπεζοκαθίσματα κλπ, έχουμε δημιουργήσει δυό παρτέρια με λουλούδια, έχουμε λειτουργήσει πιλοτικά «Κυριακάτικο Καφενείο» επί 25 -αλλεπάλληλες σχεδόν- Κυριακές, έχουμε υπογραφές υποστήριξης από 2.300 περίπου περαστικούς {μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται Δημοτικοί Σύμβουλοι αλλά και πολλοί καθηγητές του Πανεπιστημίου}, έχουμε επίσης πάνω από 350 τακτικούς αποδέκτες ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και πάνω από 8.000 επισκέπτες των ιστολογίων μας, οργανώσαμε αποκρηάτικες "τζαμάλες" επί 3 χρόνια και μια σειρά από μουσικές και άλλες πολιτιστικές-κοινωνικές εκδηλώσεις στον χώρο.
Προσδοκούμε την κατανόησή σας και την άμεση έγκριση της πρότασής μας.
ΤΟ σχ. Συμφωνητικού

Σήμερα στις .......-5-2011 ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΗ.ΑΝ.ΕΤ.Α. Ιωαννίνων αφενός και ο εκπρόσωπος της ΑΜΚΕ "ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΟΑΣΗΣ" αφετέρου συμφώνησαν, συναποδέχτηκαν και συνυπόγραψαν τα εξής:

1. Παραχωρείται η χρήση και διαχείριση του κτηρίου και του γύρω χώρου της "ΟΑΣΗΣ" από την ΔΗ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Ι. στην ΑΜΚΕ " ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΟΑΣΗΣ ", στην κατάσταση που βρίσκονται σήμερα.

2. Η διάρκεια της παραχώρησης είναι αόριστη με την επιφύλαξη του όρου 4.

3. Το τίμημα συμφωνείται, συμβολικά, στο 1 (ένα) ευρώ το χρόνο.

4. Η ΔΗ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Ι. μπορεί μονομερώς οποτεδήποτε, εφόσον εξασφαλίσει τα απαιτούμενα κονδύλια πλήρους αποκατάστασης του κτηρίου και του γύρω χώρου, να διακόψει την παραχώρηση με τριών μηνών προειδοποίηση και η ΑΜΚΕ υποχρεούται να τά παραδώσει αναντίρρητα, παραιτούμενη από τώρα κάθε δικαιώματος χρησικτησίας, αποζημίωσης ή άλλου όμοιου, που προβλέπεται από τους νόμους.

5. Η ΑΜΚΕ είναι υποχρεωμένη, σύντομα και οπωσδήποτε πριν από τα τέλη Ιουλίου ε.ε., να λειτουργήσει εκεί κυλικείο/λαϊκό καφενείο αποκαθιστώντας στοιχειωδώς τμήμα του κτηρίου και τα υπόγεια αποχωρητήρια για χρήση των πελατών του αλλά και του Κοινού γενικότερα.

6. Είναι υποχρεωμένη επίσης να δαπανά το οποιοδήποτε περίσσευμα από το κυλικείο, τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα οργανώνονται εκεί και αλλού και από τις προσφορές δημοτών σε εργασίες αποκατάστασης όλο και μεγαλύτερου τμήματος του κτηρίου και του περιβάλλοντος χώρου, με προτεραιότητα την κατασκευή ενός αποχωρητηρίου για υπερήλικες και Α.Μ.Ε.Α. στο ισόγειο, κοντά στην δυτική είσοδο. Η ΔΗ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Ι. έχει το δικαίωμα να ελέγχει οποτεδήποτε τα λογιστικά βιβλία της ΑΜΚΕ, ως προς την τήρηση του όρου αυτού.

7. Στα πλαίσια της αύξησης της χρηστικής αξίας τέτοιας μονάδας ελεύθερης αναψυχής των πολιτών στο κέντρο της πόλης η ΔΗ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Ι. αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμβάλει ενεργά για να πεζοδρομηθεί από τον Δήμο Ιωαννιτών η Πλατεία, από το Δικαστικό έως την Μεραχία με κατασκευή υπόγειας διάβασης των οδών 28ηςΟκτωβρίου-Μπιζανίου απο το Ταχυδρομείο μέχρι το Παλιό Δημαρχείο, με άμεση πιλοτική εφαρμογή της πεζοδρόμησης αυτής τα Σαββατοκύριακα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: